BMW K1200, K1300, and K1600 Forum banner
21 - 40 of 60 Posts

· Registered
Joined
·
71 Posts
This is an example of one of my favorite Forum Dance Numbers

Step 1. Register for forum;
Step 2. Type long, barely intelligible diatribe that kinda describes something. Imply you were treated unfairly despite doing nothing wrong ever;
Step 3. Pop back in once or twice to read comment, noting that some Big Meanieheads are not really buying your story;
Step 4. Briefly consider answering questions or providing clarity;
Step 5. Realize that’s not going to work;
Step 6. Chuck a big sad;
Step 7. Disappear.
 

· Registered
Joined
·
2 Posts
WE RIDER’S ARE “BORN TO RIDE”, NOT “RIDE TO DIE”.

I have been a rider for the last 20 years (owning BMW bikes since 2013), and my intent here is only for you fellow riders to be aware of this unforeseen life-threatening incident. An explosion of the clutch basket and the experience as you will not be able to read this anywhere else, let it be in online forums or within the BMW Motorrad community.

Summary of the unfortunate life-threatening incident:
One fine day in Jan 2022, while starting my well maintained 12 years old bike; BMW K1300S of which the clutch basket exploded unexpectedly (refer to pics below with debris). To be honest, glad to be alive, if I was at the explosion side of the bike (which is on the right side of the bike), I would be not writing this message.

Post-incident approaching BMW Malaysia (MY) claiming as manufacturing defect:
I was directed by BMW MY to Auto Bavaria, Ara Damansara (dealer) to investigate further on the explosion. To my surprise, they found nothing that could have caused the clutch basket explosion of my bike upon further investigation by disassembling the engine. Even their world-class expert mechanics are not able to figure it out nor take an interest to find the root cause that could trigger the explosion.
Both the dealer and BMW MY ignored and rejected my service records only because I did not service directly through them, but with a certified trusted mechanic. Often dealers themselves will refer to a certified mechanics for certain issues.
A series of iterations continued which resulted in vain and I finally concluded by asking a few important questions to both BMW MY and Auto Bavaria so that I regain my confidence to ride the bike again. Again, to my surprise, they cannot even guarantee if the bike may be safe to ride even with me agreeing to bear all the cost to repair the bike.

I am left with 2 options suggested by Auto Bavaria:
#1. To repair as per the damage which costs about MYR18K
#2. Replace the entire engine which costs about MYR73K

My response to the above with alternate options such as:
A) Once repaired as per their option #1, can they assist in a trade-off to purchase a new bike. However, the suggestion was rejected by the dealer due to the age of the bike and their concerns on an unknown potential issue that occurred with the bike
B) Để vứt bỏ chiếc xe đạp nhưng điều đó sẽ khiến tôi phải trả một số tiền đủ cho phí cất giữ và các chi phí khác mà đại lý không cung cấp đầy đủ thông tin. Thật điên rồ khi tôi trả tiền để vứt bỏ một chiếc xe đạp.

Nếu muốn biết thêm thông tin, đính kèm là một bản pdf với ảnh chụp màn hình của tất cả các thông tin liên lạc quan trọng với BMW MY và Auto Bavaria (Đại lý).

Một số câu hỏi chưa được trả lời khiến tôi trong tình trạng lấp lửng và dành cho bạn đọc:
 • Có công bằng khi BMW & Auto Bavaria (Đại lý) đẩy lùi hồ sơ dịch vụ từ một thợ cơ khí đáng tin cậy được BMW chứng nhận không?
 • Nếu hồ sơ dịch vụ không có sẵn trong hệ thống của họ (đại lý), từ ngày đầu tiên, họ có nên từ chối điều tra thêm, điều này gây ra thời gian chờ 5 tháng mà không có kết quả?
 • Với mức giá cao ngất ngưởng, thiếu xưởng đại lý ủy quyền của BMW và thời gian chờ đợi lâu, liệu việc bảo hành xe (sau bảo hành) trực tiếp qua đại lý có hợp lý không?
 • Bạn chắc chắn điều gì trong 2 lựa chọn do nhà cái cung cấp? 73K cho một động cơ? bạn sẽ cân nhắc mua một chiếc xe đạp mới với chi phí này?
 • Liệu bạn có đủ tin tưởng để đạp lại nếu chúng ta đi với phương án 1? Xin nhắc lại rằng họ đã không thể xác định được nguyên nhân gốc rễ của vụ việc.
 • Vì tuổi của chiếc xe là một yếu tố quan trọng trong toàn bộ thử thách này, chúng ta có nên tin tưởng vào một chiếc xe đạp BMW sau 10 năm vì chúng ta có thể gặp phải những sự cố nguy hiểm đến tính mạng không lường trước được tương tự?
 • 10 năm tuổi, xe đạp BMW có bắt buộc phải thanh lý? Liệu nó có đáng để mua một chiếc xe đạp đắt tiền như vậy so với các nhà sản xuất xe đạp cạnh tranh khác trên thị trường?
 • Tại sao BMW không tò mò muốn biết nguyên nhân sâu xa của sự cố, và thực hiện các biện pháp ngăn chặn để đảm bảo sự cố này sẽ không xảy ra với các tay đua khác sử dụng cùng mẫu K1300S? View attachment 31075
  View attachment 31074
  View attachment 31076
  View attachment 31077
[/TRÍCH DẪ
 

· Registered
Joined
·
817 Posts
Россия. Владелец К1200С на скорости сегодня в дороге случился.
This is very concerning, two reports from different parts of the world of the exact same failures, both with huge potential for injury to the rider.

Do you have more details on this? Year/make/model? Under what conditions did this happen?
 

· Registered
BMW K1300S, 2009
Joined
·
80 Posts
Это очень тревожно, два сообщения из разных уголков мира об одних и тех же сбоях, оба с огромным потенциалом травмирования гонщика.

У вас есть более подробная информация об этом? Год/марка/модель? При каких условиях это произошло?
[/ЦИТИРОВАТЬ]
Причина стала ясна. Предыдущий хозяин ремонтировал коробку и очень плохо ее собирал. BMW K1200S, 2007
 

· Registered
BMW K1300S, 2009
Joined
·
80 Posts
Это очень тревожно, два сообщения из разных уголков мира об одних и тех же сбоях, оба с огромным потенциалом травмирования гонщика.

У вас есть более подробная информация об этом? Год/марка/модель? При каких условиях это произошло?
[/ЦИТИРОВАТЬ]
Три болта под торкс и один ключ на 10.
Liquid Water Automotive tire Fluid Plumbing fixture
 

· Registered
BMW K1300S, 2009
Joined
·
80 Posts
Это очень тревожно, два из разных сообщений мира об одних и тех же боях, оба с потенциальной возможностью травмирования гонщика.

У вас есть более международная информация об этом? Год/марка/модель? При каких условиях это произошло?
[/ЦИТИРОВАТЬ]
Возможно просто перегрелись диски и поэтому сломалась корзина
 

· Registered
Joined
·
817 Posts
Please allow me to translate for everyone:

The reason became clear. The previous owner repaired the box and assembled it very poorly. BMW K1200S, 2007
Three torx bolts and one 10 wrench.
You say they assembled it together again very poorly, do you have details on what how they screwed up? I don't know what you mean by "3 torx and one 10 wrench". It's reassuring to hear this it doesn't sound like some inherent flaw in the bike showing up after 15 years.
 

· Registered
BMW K1300S, 2009
Joined
·
80 Posts
Пожалуйста, позвольте мне перевести для всех:

Вы говорите, что они снова очень плохо собрали его, у вас есть подробности, как они облажались? Я не знаю, что вы подразумеваете под «3 торкса и один ключ на 10». Приятно слышать, что это не похоже на какой-то врожденный недостаток мотоцикла, обнаружившийся через 15 лет.
[/ЦИТИРОВАТЬ]
 

· Registered
K1300GT SE / GSX1400 / LRD4
Joined
·
450 Posts
Agree, sounds dodgy to me...looking at the photos again, if I had a clutch explode at high rpm through the housing, I would expect the engine's oil volume to follow the path of least resistance and closely follow the clutch parts through the newly created "viewing window" in the clutch cover. The bike would be covered in engine oil from front to back after such an event...

I propose that the casing was smacked from the outside by a hammer or similar a few times and hard enough to shatter the alloy casing and break the clutch basket off, all in the name of possibly trying to get an insurance claim through BMW.

Smacks of insurance fraud to me and potentially trying to claim money back from stolen property.

All of the above are just my views and opinions, I'm not blaming anyone.

Rant over....
 

· Registered
Joined
·
817 Posts
I don't see how using a 10mm bolt where bmw used a torx would cause the bike to fail, it only points to other potentially poor repairs. Do you think maybe the clutch nut came loose from not being torqued down right? This would make sense since the clutch is a relatively common job, but requires special BMW parts to torque down properly. The clutch nut coming loose could explain what's being seen here.
 
 • Like
Reactions: Beech

· Registered
BMW K1300S, 2009
Joined
·
80 Posts
Я не понимаю, как использование 10-миллиметрового болта там, где bmw использовала торкс, может привести к выходу из строя мотоцикла, это только указывает на другой потенциально плохой ремонт. Как вы думаете, может быть, гайка сцепления ослабла из-за того, что ее не затянули правильно? Это имело бы смысл, поскольку сцепление является относительно обычной работой, но требует специальных деталей BMW для правильного крутящего момента. Ослабление гайки сцепления может объяснить то, что здесь наблюдается.
[/ЦИТИРОВАТЬ]

The nut is not twisted according to the manual. Very easily unscrewed
https://translate.google.ru/
 

· Registered
Joined
·
817 Posts
Was it loose because the inner clutch basket was gone, or because it wasn't installed right?

I'm sorry to ask so many questions, but seeing two of these dangerous failures has me nervous. Even so, as I think about it, it wouldn't explain he outer clutch basket exploding (which appears to be what happened here).

Do you have any information on what state the bike was in when it exploded? What RPM? Idle? Cruising? Racing?
 

· Registered
BMW K1300S, 2009
Joined
·
80 Posts
Was it loose because the inner clutch basket was gone, or because it wasn't installed right?

I'm sorry to ask so many questions, but seeing two of these dangerous failures has me nervous. Even so, as I think about it, it wouldn't explain he outer clutch basket exploding (which appears to be what happened here).

Do you have any information on what state the bike was in when it exploded? What RPM? Idle? Cruising? Racing?
The speed was 80 km/h. The owner drove quietly. Got a leg injury from a piece of basket. But didn't fall.
 

· Registered
BMW K1300S, 2009
Joined
·
80 Posts
Was it loose because the inner clutch basket was gone, or because it wasn't installed right?

I'm sorry to ask so many questions, but seeing two of these dangerous failures has me nervous. Even so, as I think about it, it wouldn't explain he outer clutch basket exploding (which appears to be what happened here).

Do you have any information on what state the bike was in when it exploded? What RPM? Idle? Cruising? Racing?
owner comment

I didn’t understand it myself, the gas went up sharply and fragments flew into the leg
 

· Registered
Joined
·
31 Posts
Automotive tire White Wheel Motor vehicle Gear

Wheel Tire Motor vehicle Automotive tire Gear

Automotive tire Motor vehicle Automotive design Automotive lighting Automotive fuel system

This happened two days ago. Bike has 17k and a Barnett clutch was installed about 6 months ago. Outer and inner baskets were mint, and I have never clutched up or even launched the bike above 5k. The outer basket spontaneously exploded at 10.5k in second gear. It’s a mystery, and I’m lucky to still have a foot, just one dent in the toe of my boot.

And to be clear, this is my 2nd K1300S, it was not "abused", never wheelied or launched, the clutch was absolutely installed properly, and I never once had a vibration or any indication whatsoever that something was awry.
 

· Premium Member
two K1300S bikes, S1000R & Vespa 150 Primavera clown paint job
Joined
·
1,648 Posts
BMW will say, "See we told you that you should not have service manuals". That will be their easy way out. Thanks for sharing your stories here on this infrequent but seriously dangerous failure.
 

· Registered
Joined
·
31 Posts
BMW will say, "See we told you that you should not have service manuals". That will be their easy way out. Thanks for sharing your stories here on this infrequent but seriously dangerous failure.
I'm sure they would, but I'm not going to go round-and-round with them over a 13 year-old bike. I've broken a lot of shit, but this one takes the cake for "how in the fuck did that just happen".
 

· Registered
Joined
·
817 Posts
This is alarming.

Y'all were way too fast to dismiss OP. At this point I'm tempted to wrap my clutch cover in kevlar.

Izzy please post as much information as possible. Could you also take extremely detailed pictures of the outer clutch basket that exploded? I'm talking forensic levels of detail. Don't hold back, take pictures of everything, including where the clutch disks ride (which it doesn't look like the failure point is).

This might be recall-worthy for BMW Motorcycles NA.
 
21 - 40 of 60 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top