BMW K1200, K1300, and K1600 Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
28 Posts
Trường hợp xe tôi cũng vậy… tôi có chiếc xe BMW k1200s.. khi đang vận hành thì giõ bộ ly hộp nổ tung, gây ra vết thương ở chân.. tôi rất sợ hãi và không biết phải làm gì với sự cố này… rất mong được sự chia sẽ..
This is the second clutch basket failure I have seen on here. With over hundreds of thousands of miles under my belt including hole shots, wheelies, etc I have never experienced any type of failure. Whats going on with these??
 
1 - 2 of 2 Posts
Top